Kreds 61

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling 2018

Næstved Lærerkreds afholder ordinær generalforsamling onsdag den 21.3.2018 kl. 17.00 i Ny Ridehus, Grønnegade Kaserne. Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal være kredskontoret i hænde senest den 28. februar kl. 12.00. Endelig dagsorden bekendtgøres på skolerne og kredsens hjemmeside. Tilmelding til spisning senest den 14. marts kl. 12.00 via TR eller 061@dlf.org

 

Tidligere generalforsamlinger