Arbejdsliv

Psykisk belastende hændelser

Hvad gør du, hvis en kollega kommer ud for en psykisk belastende hændelse?
Vi vil her på siden samle nogle skemaer og links, der kan hjælpe dig i arbejdet, når I på skolen kommer ud for en psykisk belastende hændelse. Det kan være vold, trusler om vold, verbal tilsvining, chikane el. andet.

Hjælp til psykisk belastende hændelser