Medlemsbrev - lokalaftale

Medlemsbrev - lokalaftale

Næstved den 8. februar 2019

 

Kære medlemmer

Næstved kommune og Næstved Lærerkreds har i samarbejde med skolelederforeningen indgået en lokalaftale. En lokalaftale der skal sikre et godt fundament for kommende skoleårs planlægning.

Mange lærere har i de seneste år efterlyst gennemsigtighed og større gennemskuelighed bl.a. i forbindelse med opgaveoversigterne. Vi har lyttet, og mener vi er kommet et godt stykke videre i den nye lokalaftale.

Aftalen blev gennemgået for alle ledere og tillidsvalgte onsdag d. 16/1. Det var en gennemgang, hvor de 3 aftaleparter i fællesskab redegjorde for de konkrete forbedringer og rammer, som den nye aftale indeholder. De tillidsvalgte kvitterede med positive tilbagemeldinger i forhold til fremlæggelsen og indholdsdelen.

Nu er der tilbage og se aftalen i anvendelse. Vi ser frem til at følge implementeringen af aftalen og tror på, at den skaber de konkrete forbedringer, der længe har været efterlyst. Lokalaftalen er en sejr for folkeskolen - og dermed for lærerne i Næstveds skolevæsen, da den skal sikre ens rammer for planlægning af jeres arbejde.

Jeres tillidsrepræsentant vil afholde faglige klubmøder i nærmeste fremtid, hvor aftalen vil blive gennemgået.

Aftalen kan ligeledes ses her

Med venlig hilsen

Næstved Lærerkreds

 

 

 

 

Emner

Målgruppe