MED-aftale

I Næstved Kommune er der indgået en MED-aftale.

Der er i aftalen lagt vægt på en styrkelse af arbejdsmiljøarbejdet - blandt andet ved, at det nu er obligatorisk, at der på alle arbejdspladser på grundlag af Arbejdspladsvurderingerne gennemføres en årlig prioritering af indsatser, der skal forbedre arbejdsmiljøet.

Der er også lagt vægt på, at forbedre medarbejderrepræsentanternes vilkår.

Gældende MED-aftale kan læses i nedenstående link: