Kommunikation og kurser

Kredsens kommunikation med medlemmerne

Kommunikation og kurser

Næstved Lærerkreds arbejder for at fastholde, styrke og udvikle kommunikation mellem medlemmerne, tillidsrepræsentanterne og kredsstyrelsen. Det er afgørende, at kommunikationen går begge veje, både fra DLF centralt til det enkelte medlem, men i lige så høj grad fra det enkelte medlem til tillidsrepræsentanten, kredsstyrelsen og DLF.

Kommunikationen og kontakten til medlemmer foregår på flere måder.

Skriflig trykt og digital kommunikation

  • Nyhedsmails sendes direkte til medlemmerne via tillidsrepræsentanterne. De indeholder aktuelle informationer og nyheder og udsendes, når der er behov for det - typisk 4-5 gange om året. Desuden videresender kredsen aktuelle mails fra DLF til tillidsrepræsentanter og medlemmer.
  • Kredsbladet udkommer 2 gange om året med vægt på artikler og informationer med længerevarende relevans. Bladet skrives primært til kredsens lærere, men læses også af andre; politikere, embedsfolk og pressen.
  • Kredsens hjemmeside, næstvedlærerkreds.dk, er koblet op på DLFs centrale hjemmeside dlf.org. Siden opdateres løbende med aktuelle informationer og de sidste nyheder.
  • Desuden har Næstved Lærerkreds en Facebookside, hvor der bl.a. er mulighed for debat imellem medlemmerne.

Direkte kommunikation og dialog

Næstved Lærerkreds lægger i kommunikationen med medlemmerne vægt på nærhedsprincippet. Her har tillidsrepræsentanterne stor betydning. De står for den daglige kommunikation med den enkelte lærer i hverdagen på skolerne. Tillidsrepræsentanterne er afgørende i forhold til at sikre god og flydende kommunikation imellem medlemmer og kredsstyrelse.

Det er også tillidsrepræsentanterne, der står for indkaldelse og gennemførelse af møder i Faglig Klub på de enkelte skoler, hvor informationer videreformidles og aktuelle, lokale problemstillinger drøftes. I efteråret blev der afviklet møder på skolerne i hele landet med fokus på, hvordan overenskomstaftalen fra 2015 kan bruges til at skabe konkrete, mærkbare forbedringer i forhold til arbejdssituationen. TR'ernes tilbagemeldinger fra skolerne er samlet og har haft stor betydning og kvalificeret DLFs arbejde for at få størst mulig indflydelse og skabe konkrete forbedringer.

Medlemmer af kredsstyrelsen deltager også jævnligt i møder i Faglig Klub på de enkelte skoler, når der er behov for det. 

Lærerkredsen har øget muligheden for direkte kontakt og dialog med det enkelte medlem. Kredskontorets åbningstid har derfor en "lang" dag, så kontoret har åbent hver torsdag til 18.00 både for telefoniske og direkte henvendelser.

Kurser og møder for medlemmerne og tillidsvalgte 

Kredsen gennemfører forskellige kurser, møder og temadage i løbet af året. Det er bl.a. kurser for foreningens tillidsvalgte. En gang om året arrangeres TR/AMR-internat, hvor der er tid til drøftelse af aktuelle problemstillinger og det fremtidige arbejde. Samarbejdet mellem TR og AMR er vigtigt for at skabe bedst muligt arbejdsmiljø på skolerne. Igennem året er tillidsrepræsentanterne løbende samlet til møde med kredsstyrelsen, hvor der informeres om- og drøftes aktuelle forhold og problemstillinger på skolerne i Næstved. Møderne fungerer som et vigtigt bindeled imellem medlemmerne, kredsstyrelsen og DLF.

Hvert år arrangerer kredsstyrelsen et åbent kursus for medlemmer. På kurset er inviteret relevante, aktuelle oplægsholdere. Desuden er der informationer og mulighed for drøftelser med kredsstyrelsen. Sidst men ikke mindst er der tid til socialt samvær med kolleger fra egen og andre af kommunens skoler. Det er et populært kursus, som afholdes i januar måned med deltagelse af op til 100 medlemmer.