Kommunikation og kurser

Kredsens kommunikation med medlemmerne

Kommunikation og kurser

Næstved Lærerkreds arbejder for at fastholde, styrke og udvikle kommunikation mellem medlemmerne, tillidsrepræsentanterne og kredsstyrelsen. Det er afgørende, at kommunikationen går begge veje, både fra DLF centralt til det enkelte medlem, men i lige så høj grad fra det enkelte medlem til tillidsrepræsentanten, kredsstyrelsen og DLF.

Kommunikationen og kontakten til medlemmer foregår på flere måder.

Skriflig trykt og digital kommunikation

  • Nyhedsmails sendes direkte til medlemmerne og via tillidsrepræsentanterne. De indeholder aktuelle informationer og nyheder. Desuden videresender kredsen aktuelle mails fra DLF til tillidsrepræsentanter og medlemmer.
  • Kredsbladet udkommer 2 gange årligt med vægt på artikler og informationer med længerevarende relevans. Bladet skrives primært til kredsens medlemmer, men læses også af andre; politikere, embedsfolk og pressen.
  • Kredsens hjemmeside, næstvedlærerkreds.dk, er koblet op på DLFs centrale hjemmeside dlf.org. Siden opdateres løbende med aktuelle informationer og de sidste nyheder.
  • Desuden har Næstved Lærerkreds en Facebookside med aktuelle nyheder og mulighed for dialog.

Direkte kommunikation og dialog

Næstved Lærerkreds lægger i kommunikationen med medlemmerne vægt på nærhedsprincippet. Her har tillidsrepræsentanterne stor betydning. De står for den daglige kommunikation med det enkelte medlem i hverdagen. Tillidsrepræsentanterne er afgørende i forhold til at sikre god og flydende kommunikation imellem medlemmer og kredsstyrelse.

Kommunikation, medlemsarrangementer og medlemsinvolvering

Kredsen gennemfører forskellige kurser, møder og temadage i løbet af året. Det er bl.a. kurser for foreningens tillidsvalgte. En gang om året arrangeres TR/AMR-internat, hvor der er tid til drøftelse af aktuelle problemstillinger og det fremtidige arbejde. Samarbejdet mellem TR og AMR er vigtigt for at skabe bedst muligt arbejdsmiljø på skolerne. Igennem året er tillidsrepræsentanterne løbende samlet til møde med kredsstyrelsen, hvor der informeres om- og drøftes aktuelle forhold og problemstillinger på skolerne i Næstved. Møderne fungerer som et vigtigt bindeled imellem medlemmerne, kredsstyrelsen og DLF.

Hvert år arrangerer kredsstyrelsen et åbent kursus for medlemmer. På kurset er inviteret relevante, aktuelle oplægsholdere. Desuden er der informationer og mulighed for drøftelser med kredsstyrelsen. Sidst men ikke mindst er der tid til socialt samvær med kolleger fra egen og andre af kommunens arbejdspladser.