Kredsstyrelsens arbejde


Kredsstyrelsens arbejdsområder:
Rådgivning overfor medlemmer om løn-, arbejds- og pensionsforhold.
Forhandling med kommunen.
Deltagelse i diverse kommunale arbejdsgrupper.
Mødevirksomhed med forskellige samarbejdspartnere, eks. Skolelederforeningen, Næstved Kommune, andre faglige org. m.v.
Efteruddannelse af tillidsrepræsentanter.
Repræsenteret i Hoved-MED og Område-MED.

Kredsens aktiviteter:
Kredsstyrelsen afholder løbende møder med alle tillidsrepræsentanter i området, hvor der dels bliver givet information fra KS og foreningen centralt, og dels drøftes større fagpolitiske eller pædagogiske emner.

Der afholdes årligt generalforsamling, hvor såvel overordnede som konkrete forhold kan behandles.
For almindelige medlemmer gennemføres ét årligt kursus fredag/lørdag, ligesom der afholdes møder om pædagogiske forhold, aktuelle lokale spørgsmål og temamøder på de enkelte skoler (faglig klub).

Kredsstyrelsens faste udvalg:

Kursusudvalget -
tager sig af kursusaktiviteter for medlemmer og tillidsvalgte.
Tovholder: Anne Cecilie Thornild

Pædagogisk udvalg -
tager sig af pædagogiske forhold i foreningsarbejdet.
Tovholder: Mathias Ehrenberg

Arbejdsmiljøudvalget –
tager sig af det fysiske- og psykiske arbejdsmiljø.
Tovholder: Søren Pedersen Eriksen

Fagligt udvalg –
tager sig af forhold vedrørende lærernes faglige og tjenestelige forhold.
Tovholder: Lise-Lotte Horn Jakobsen