Kreds 61

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling 2023

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Næstved Lærerkreds torsdag den 16. marts 2023 kl. 17.00 i Ny Ridehus, Grønnegade Kaserne, 4700 Næstved. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal være kredskontoret i hænde senest den 2. marts kl. 12.00. Endelig dagsorden bekendtgøres på skolerne og kredsens hjemmeside. Tilmelding til spisning senest den 10. marts kl. 12.00 via TR eller 061@dlf.org