Arbejdsliv Løn, job og aftaler

Personalepolitik

Aftaler i Næstved kommune

Der er i HovedMEDudvalget vedtaget en personalepolitik, som er gældende for alle ansatte i Næstved kommune. Desuden er der udarbejdet en række personalepolitiske retningslinjer. Nogle af dem er umiddelbart gældende, andre lægger op til, at der udformes lokale retningslinjer på det enkelte arbejdssted. 

De personalepolitiske retningslinjer indeholder bl.a. flg. punkter:

 • Afskedigelse
 • Alkohol og forebyggelse af misbrug
 • Ansættelse
 • Godtgørelse af merudgifter - tjenesterejser
 • Jubilæum - reception m.v.
 • Lønpolitik
 • Medarbejderudviklingssamtaler
 • Modtagelse af gaver
 • Rygning
 • Samtaleskema til medarbejderudviklingssamtaler
 • Seniorpolitik
 • Stresspolitik
 • Håndtering af stress
 • Sygefravær
 • Tjenestefrihed
 • Vejledning - lønforhabdlinger
 • Ytringsfrihed
 • Åbningstid, arbejdstid og fleksibilitet (administrativt personale)