Arbejdsliv Løn, job og aftaler

Lønaftaler

Sådan lønnes du.

Børnehaveklasseledere, lærere, konsulenter, vejledere og psykologer ansat under Danmarks Lærerforenings overenskomst (LC-overenskomsten) er alle omfattet af både centralt aftalte løndele samt lokale lønaftaler.

De centrale løndele findes her 

Derudover har kredsstyrelsen indgået lokale forhåndsaftaler for følgende: Lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen, konsulenter ansat på ViSP og UU-vejledere.

Kredsstyrelsen har vedtaget en lønpolitik, der danner grundlaget for vores forhandlinger om lokale forhåndsaftaler, men også for vores forhandlinger om lønindplacering af enkeltlærere.

Hvis du er i tvivl om, du får den rette løn, eller hvilke aftaler der er gældende, kan du henvende dig til din tillidsrepræsentant eller kredskontoret.

Du kan læse lærerkredsens lønpolitik her