Arbejdsliv Løn, job og aftaler

Lønaftaler

Sådan lønnes du.

Børnehaveklasseledere, lærere, konsulenter, vejledere og psykologer ansat under Danmarks Lærerforenings overenskomst (LC-overenskomsten) er alle omfattet af både centralt aftalte løndele samt lokale lønaftaler.

De centrale løndele findes her 

Derudover har kredsstyrelsen tidligere indgået lokale forhåndsaftaler for løn for ansatte i Næstved Kommunes folkeskoler. Se links til højre.

Konsulenter på Videnscenter for Specialpædagogik (ViSP) er omfattet af følgende aftale

Kredsstyrelsen har vedtaget en lønpolitik, der danner grundlaget for vores forhandlinger om lokale forhåndsaftaler, men også for vores forhandlinger om lønindplacering af enkeltlærere.

Hvis du er i tvivl om, du får den rette løn, eller hvilke aftaler der er gældende, kan du henvende dig til din tillidsrepræsentant eller kredskontoret.

Du kan læse lærerkredsens lønpolitik her.