Arbejdsliv Arbejdsmiljø

AMR

Arbejdsmiljørepræsentantens arbejde

Arbejdsmiljørepræsentantens arbejde bliver mere og mere vigtigt efterhånden som presset på arbejdet stiger.
Vi har lavet en lille oplistning af arbejdsmiljørepræsentantens arbejdsopgaver. De kan læses her:
Arbejdsmiljørepræsentanten

Der er kommet en vejledning fra Justitsministeriet af lov om offererstatning med særlig henblik på plejepersonale, pædagoger, socialpædagoger, lærere og andre personalegrupper med særlige støtte- og omsorgsfunktioner. 

DLF er i denne forbindelse kommet med et dokument hvor de skriver deres anbefalinger

Kredsen afholder kurser og temadage for arbejdsmiljørepræsentanterne.